Nákupní košík
Ks Cena / Ks Cena spolu Dostupnost
x

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracovávame na týchto základoch:

Plnenie a uzavretie zmluvy

Veľkú časť spracovávaných osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.  Spracovávame údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

 

Oprávnené záujmy

Oprávneným záujmom DODÁVATEĽA je tiež priamy marketing – zasielanie informácií o ponukách tovarov a služieb, nakoľko existuje predpoklad, že tieto informácie dotknutú osobu zaujímajú, keďže v minulosti využívala podobný tovar alebo službu alebo jej predmet činnosti korešponduje s produktami a službami DODÁVATEĽA. 

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený.  Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našich jednotlivých prevádzkach.

Ak potom vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu namietať. Pre tento účel je zriadená osobitná mailová adresa osobneudaje@signexpert.sk.

 

Spracúvame Vaše osobné údaje na viacero oprávnených obchodných účelov (oprávnených záujmov), najmä na nasledovné účely:

  • zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie našich služieb alebo našej komunikácie s klientami, a to v prospech našich klientov;
  • aby sme porozumeli, ako ľudia interagujú z našou webstránkou a jej nedostatky
  • aby sme Vám mohli zasielať oznámenia, o ktorých si myslíme, že Vás budú zaujímať;
  • aby sme vyhodnotili efektivitu propagačných kampaní a reklamy.

Pri spracúvaní Vašich údajov na tieto účely vždy rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chcete urobiť, môžete tak urobiť kliknutím sem. Berte však, prosím, do úvahy, že námietka môže ovplyvniť našu schopnosť vykonávať úlohy uvedené vyššie vo Váš prospech.   

 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekt zabezpečujúci poštové služby, subjekty zmluvne spolupracujúce s dodávateľom najmä za účelom realizácie marketingových kampaní, podporných administratívnych a technických služieb, za účelom podpory, správy a vývoja informačného systému a výkonu externého auditu, obchodní zástupcovia dodávateľa, externé call centrá, subjekty vykonávajúce prieskumy spokojnosti, reklamné agentúry.