Nákupní košík
Ks Cena / Ks Cena spolu Dostupnost
x

Reklamačné podmienky

Záručný a pozáručný servis

Záručný aj pozáručný servis predávaných zariadení, s výnimkou značiek, ktoré na slovenskom trhu majú svoju servisnú sieť, je vykonávaný prostredníctvom našej spoločnosti a je vykonávaný v sídle spoločnosti vo Veľkom Krtíši, Ľ.Štúra 1258/58, tel.: +421-948048448. 

 

Doručenie tovaru do servisu

V záručnej dobe je doručenie tovaru do servisu na náklady kupujúceho. Vrátenie tovaru je na náklady predávajúceho. Po záručnej dobe náklady na dopravu znáša kupujúci.

 

Cena servisu

V prípade poruchy počas záruky, s vyhradenou podmienkou správneho používania, sú cena práce a náhradné diely bezplatné. Po záručnej dobe je servis zariadenia za úhradu. Cena práce: 25 - 40 EUR/hod, v závislosti od zariadenia. 

 

Výjazd technika

Servis je vykonávaný u zákazníka len na základe objednávky. V prípade výjazdu technika k zariadeniu sú cestovné náklady účtované vo výške 0,40 EUR/km a účtujú sa v oboch smeroch. Cestovné náklady sú účtované vždy, bez ohľadu nato, či sa jedná o záručný alebo pozáručný servis.

Zmeny cien práce a účtovaných cestovných nákladov si vyhradzujeme.

Okolnosti tu neuvedené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú pravidlá reklamačného konania medzi obchodnými subjektmi. Spokojnosť našich zákazníkov je aj našim cieľom. Z uvedeného dôvodu sa snažíme servisné zásahy vykonávať v čo najkratšej dobe. Pokiaľ servisný zásah vyžaduje dlhšiu dobu, a okolnosti a charakter a druh servisovaného zariadenia nám to umožňujú, poskytujeme po dobu vykonávania opravy náhradné zariadenie.

 

Servis zariadení výrobcov, ktorí prevádzkujú vlastnú servisnú sieť na Slovensku. 

Servis zariadení výrobcov, spravidla nadnárodných, ktorí prevádzkujú vlastnú servisnú sieť na Slovensku, vykonáva výhradne táto servisná sieť. K technickým problémom poskytujeme len poradenstvo.

Záručný servis tlačiarní OKI vykonáva servisná sieť OKI. Záručný servis tlačiarní Epson vykonáva servisné stredisko Epson v Lučenci. V prípade naplnenia tlačiarne neoriginálnym atramentom, vrátane nami dodávaného atramentu sublimačného, pigmentového alebo dye based atramentu, záruka zaniká a nie je právne nárokovateľná. Pokiaľ závada nie je v priamej súvislosti s atramentom (tlačová hlava), autorizovaný servis môže servisný zásah uznať ako záručný servis.

 

Reklamácie rozbitého a inak poškodeného tovaru pri preprave:

Pre akúkoľvek reklamáciu tovaru, kde je podozrenie z poškodenia pri preprave platí, že ak príjemca zásielky nevytvorí svojim postupom právne podmienky preto, aby kuriérska spoločnosť uznala uhradila škodu vzniknutú  nám, ako dodávateľovi, resp odosielateľovi zásielky, nemôže byť uznaná ani reklamácia odosielateľa voči prijímateľovi !

Čo presne sú podmienky a predpoklady pre úhradu vzniknutej škody môže byť u každej kuriérskej spoločnosti iné. Spravidla ide o nasledujúce momenty:

- príjemca ihneď, najneskôr však do 24 hodín od prijatia zásielky, kontaktuje kuriéra alebo kuriérsku spoločnosť s oznámením o vzniknutej škode, výsledkom čoho obdrží škodový protokol alebo iným spôsobom jednoznačne zaregistruje škodovú udalosť u doručujúcej kuriérskej spoločnosti tak aby bolo pridelené číslo reklamácie. V protokole alebo registrácii musí byť uvedené číslo zásielky. Pokiaľ fotodokumentáciu nevyhotoví zástupca kuriérskej spoločnosti, vyhotoví ju príjemca zásielky. 
- príjemca reklamuje u dodávateľa (odosielateľa zásielky) , pričom v reklamácii je potrebné:
- uviesť fakturačné a kontaktné údaje reklamujúceho
- uviesť číslo objednávky
- uviesť číslo zásielky a názov doručujúcej kuriérskej spoločnosti
- priložiť fotokópiu škodového zápisu alebo záznamu o výhrade o poškodení zásielky v dokumentácii doručujúceho kuriéra
- priložiť fotografie poškodeného tovaru

Pre spoľahlivé zaregistrovanie reklamácie odporúčame postupovať podľa návou, ktorý je uvedený na stránke https://signexpert.sk/article/reklamacie-jednoducho