Nákupní košík
Ks Cena / Ks Cena spolu Dostupnost
x

SIGNEXPERT

Vzdialená pomoc, maloformátové tlačiarne

Servisná hodina pre vzdialenú pomoc pre maloformátové tlačiarne.


Kód: onlineservice

Dostupnost: ✉️

Väčšina našich zákazníkov si poradí s inštaláciou maloformátovej tlačiarne, inštaláciou a nastavením ICC profilu, s používaním ICC profilu, čistením tlačiarne , odblokovaním tlačiarne bez akejkoľvek asistencie. Z časti sú to základné úkony, ktoré by mal ovládať alebo si ich vedieť dohľadať, každý používateľ výpočtovej techniky, z časti je to riešenie problémov, ktoré vznikajú pri používaní tlačiarne - napríklad netlačia niektoré trysky alebo sa tlačiareň zablokuje a vypíše chybu zaplnenia atramentovej podložky.

Pre tých z vás, ktorí tieto informácie nechcú hľadať a uvedené problémy riešiť sami, sme sa rozhodli zaviesť túto službu. Doteraz sme tieto služby poskytovali bezplatne. Pokiaľ by to tak malo byť naďalej, museli by sme výraznejšie navýšiť ceny našich tlačiarní ale našim cieľom je opak - udržať ich čo najnižšie.


Vzdialená pomoc je práca ako každá iná. Vyžaduje si čas. Tak ako pri každej inej práci, výsledok nie je istý. Vynaložený čas a úsilie však nikto nevráti a preto napriek tomu, že ste za službu zaplatili, nie je možné garantovať, že Váš problém sa odstráni. Skrátka - neúspech je vyhradený.

Vzdialená pomoc znamená, že na probléme budete spolupracovať s nami. K tomu aby sme mohli pracovať, musíte vo svojom počítači nainštalovať jeden o programov TeamViever, Ultraviewer alebo Anydesk. Tento softvé nám umožní pripojiť sa do vášho počítača. Zároveň sa s Vami telefonicky spojíme a budeme problém riešiť po softvérovej stránke. Fyzické úkony s tlačiarňou (zapnutie, vypnutie, reštart, doplnenie papiera alebo atramentov a niekedy aj zložitejšie manuálne úkony)  budete vykonávať podľa našich pokynov.

 

Službu vzdialená pomoc poskytujeme len pre tlačiarne ktoré sme predali. 

Účtujeme každú začatú hodinu.